Personlig pleie og omsorg

tilpasset deg

Villa Mokollen kan du leve det gode liv også i alderdommen. Her er alt lagt til rette for en verdig alderdom i nydelige omgivelser. Fagutdannede helsearbeidere gir deg trygghet og individuelt tilpasset pleie og omsorg når du trenger det. På Villa Mokollen ser vi deg og dine behov!

Vi tror på en meningsfull alderdom der du kan fortsette det gode liv også i livets høst. På Villa Mokollen er alt lagt til rette for en verdig alderdom med meningsfylte hverdager, givende aktiviteter og et sosialt liv. Her er det godt å bo, og med døgnbemannet service fra håndplukket helsepersonell er du sikret den pleie og omsorg du skulle måtte ha behov for.

 

Livskvalitet i første rekke

På Villa Mokollen kommer livskvalitet i første rekke. Vi tror på at personlig og tett oppfølging, god og næringsfull mat, mosjon og trivsel gir livsglede, bedre helse og velvære. Hos oss er det dette som står i fokus.

 

Individuell pleie og omsorg

Vi vet også at med økt alder øker også behovet for helsehjelp. Derfor har vi håndplukket helsepersonell for din trygghet og komfort. Våre sykepleiere og hjelpepleiere er til stede hele døgnet, og sørger for hver enkelt beboers individuelle behov for pleie, omsorg og medisinsk behandling. Helsetilbudet er praktisk tilrettelagt med egen poliklinikk der du kan få alt fra batterier på høreapparatet til medisiner. Vi samarbeider med lokale leger som kommer hjem til deg ved behov.

 

Moderne helseteknologi

Moderne helseteknologi, egen poliklinikk, personlig oppfølging og tett samarbeid med lokale leger gir våre beboere et svært godt og praktisk tilrettelagt helsetilbud med 24-timers service. På Villa Mokollen kan du fokusere på det gode liv og gå en trygg alderdom i møte med visshet om at helsen er i de tryggeste hender.